Stichting Sámen voor Nationaal Park Weerribben-Wieden

Om een extra inkomstenbron te generen is de Stichting Sámen voor Nationaal Park Weerribben-Wieden opgericht.

Een stichting met als doel extra middelen te verkrijgen om projecten en activiteiten te kunnen uitvoeren die een bijdrage leveren aan de duurzame kwaliteit van het gebied.

In principe gaat het om projecten die niet in aanmerking komen voor een subsidie vanuit een (subsidie)regeling maar welke wel een aantoonbare bijdrage levert aan de kwaliteit van het nationaal park.

Meer informatie, zie www.samenvoorweerribbenwieden.nl