NIEUWS

Life-project Zwartsluis gaat laatste fase in - 22.01.2016

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het zogenoemde Life-project bij Zwartsluis. Met Europese subsidie graaft de firma A. de Jonge uit St. Jansklooster in opdracht van Natuurmonumenten oude trekgaten...

Februari = haardhoutmaand - 21.01.2016

Haardhoutdagen De meeste mensen met een open haard hebben de afgelopen winter hun voorraad haardhout zien slinken, ook al was december erg warm. Januari is een stuk kouder geworden en er kan zo...

Ontdek het winters ambacht - 21.01.2016

Riet Rietsnijders zijn nu volop aan het werk in het Weerribben en Wieden gebied. Wie kent niet de sfeervolle plaatjes van de noeste arbeiders in de uitgestrekte rietvelden. Er staat zo’n 2300 hectare...

Bodemonderzoek naar Beulake - 19.01.2016

Onderzoek Een Amsterdams bedrijf heeft bodemonderzoek gedaan op de locatie van het verdronken dorpje Beulake. Dit in opdracht van Natuurmonumenten. Met een speciale sonarboot is bekeken wat er nog...

Samen aan de slag in de eendenkooi - 11.01.2016

Tijdens de jaarlijkse oudermorgen van de Junior Rangers Nationaal Park Weerribben-Wieden werden de ouders bijgepraat én gingen ze gezamenlijk aan het werk in de Kloosterkooi in Kalenberg....

Nationaal Park nieuwe stijl in volle gang - 18.12.2015

Sinds 1 september jongstleden is het kernteam officieel van start gegaan met het transitietraject ‘Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl’. Doel van dit proces is om een toekomstbestendige...

Inschrijving cursus Gastheerschap van start - 02.12.2015

In januari gaat wederom de cursus Gasheerschap Nationaal Park Weerribben-Wieden van start. IVN organiseert deze cursus voor de achtste maal voor ondernemers uit of grenzend aan Nationaal Park...

LIFE-project bij Zwartsluis van start - 12.11.2015

Natuurmonumenten is bij Zwartsluis begonnen met de tweede fase van het zogenoemde LIFE-project. Dat moet uiteindelijk leiden tot nieuw trilveen in De Wieden. Trekgaten en drijftillen Dit voorjaar...

Pagina's