Naar een Nationaal Park nieuwe stijl

In 2011 heeft het Rijk taken op het vlak van natuurbeleid overgedragen aan de provincies. Op dat moment besloot het Rijk ook dat de Rijksverant-
woordelijkheid voor het stelsel van Nationale Parken in Nederland verviel. Daarbij werd níet geregeld wie die verantwoordelijkheid zou overnemen.

Verantwoordelijkheid
Tussen 2011 en 2014 hebben alle provincies de verantwoordelijkheid voor de Nationale Parken in Nederland op zich genomen. In september 2014 hebben Provinciale Staten van Overijssel echter besloten dat de provincie Overijssel niet langer verantwoordelijk is voor Nationaal Park Weerribben-Wieden. Veel partijen -waaronder de gemeente Steenwijkerland- zijn van mening dat het Nationaal Park te waardevol is om zomaar te laten vervallen. De gemeente Steenwijkerland heeft daarom het initiatief genomen om -samen met andere gebiedspartijen- het Nationaal Park een nieuw perspectief te bieden. 

Gezamenlijke opgave
Daarvoor worden gezamelijk allerlei vragen beantwoord: Wat ís dan het Nationaal Park, waar staat het voor en wat is er –als we het Nationaal Park belangrijk vinden- nodig om het voort te zetten. Hoe dat nieuwe perspectief eruit gaat zien, gaan we invullen.

  • Kernteam, klik hier
  • Processtappen, klik hier
  • Documentatie over dit proces, klik hier