Activiteiten

In het Nationaal Park worden tal van natuurgerichte activiteiten georganiseerd door onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN-afdeling Noordwest-Overijssel en museum Schoonewelle in Zwartsluis.

Op www.visitweeribbenwieden.com lees je meer over de activiteiten in de Weerribben-Wieden.

Naast georganiseerde excursies is het ook mogelijk voor groepen om een excursie aan te vragen via de bezoekerscentra of via visitweerribbenwieden